စကၤာပူေဒၚလာ လဲလွယ္ႏႈန္း (JULY 1)

Wednesday, 01 July
10:00 AM (SG Time)

ဇြန္လ ရဲ ႔ ပထမဆံုး စရက္
ဗုဒၶဟူးေန႔ ယေန႔အတြက္

စကၤာပူအခ်ိန္ နံနက္ခင္းမွာ
စကၤာပူတစ္ေဒၚလာ အနိမ့္ဆံုးေပးေစ်းအျဖစ္
၇၈၅ က်ပ္ ကိုေတြ႔ရပါတယ္ ခင္ဗ်။

ဆိုလိုသည္္မွာ - ဒီေန႔ မနက္ခင္း ၇၈၅ က်ပ္ နဲ႔အထက္ ေပးေစ်းမ်ား သာ ရွိေနေၾကာင္း ၊ ၇၈၅ က်ပ္ေအာက္ အေလ်ာ့မခံသင့္ေၾကာင္း ။

Comments

Popular Posts